FAQ-SEO

FAQ: ความจริงที่ต้องรู้ก่อนจะดูถามตอบ ไม่มีใครกำหนดอันได้แบบตรงๆ ตกลงกันก่อนจะได้เข้าใจตรงกัน ถ้าผู้ใดกำหนดได้นั้นคือการอวดอ้างเกินจริง

คำถาม : จะรับทำ SEO ติดอันดับ 1,3,5,7 คิดราคาเท่าไร

คำตอบ : ไม่มีครับ บริษัทไม่มีการการันตีอันดับอย่างนั้น เนื่องจากไม่สามารถระบุอันดับแบบนั้นได้ และไม่ได้เก็บเงินเป็นขั้นบรรได เมื่อติดอันดับ 10 เก็บ 1 ครั้ง ติดอันดับ 7 คิดอีกครั้ง เก็บแค่ครั้งเดียวเมื่อคิดหน้าแรกหรือ TOP 10

คำถาม : รับทำ SEO ใช้เวลานานไหม

คำตอบ : ตอบแบบตรงๆ ไม่ได้เพราะมันระบุไม่ได้จริงๆ ทางบริษัทขอเวลาดำเนินการ 6 เดือนในการทำงาน แต่งานจริงอาจจะเสร็จก่อน เช่น 2 เดือน 1 เดือน 2 สัปดาห์ 5 วัน 3 วัน หรือเคยเร็วสุด ภายใน 24 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นระบุแบบตรงๆ ไม่ได้จริงครับ กะโดยประมาณได้เท่านั้น โดยการส่งข้อมูลไปทาง Google พิจารณาอันดับก่อนครั้งแรก

คำถาม : แล้วตกลงทำอะไรกับการทำ SEO

คำตอบ :เราอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google อย่างเดียวเลยและต้องทำตามกฏเกณฑ์ที่ทาง Google กำหนดไว้เท่านั้น แล้วอะไรคือจุดมั่นใจว่าเราจะทำ SEO แล้วได้อันดับ
1.ทำตามคำแนะนำการจัดอันดับจาก Google อย่างเคร่งครัด
2.คอยปรับปรุงเว็บไซต์ให้อยู่ในกฏเกณฑ์อยู่เสมอ
3.ติดตามผลวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ว่าเว็บไซต์ที่ทำ SEO ดีขึ้นหรือแย่ลง(มีโอกาสจะพูดเพิ่มเติม)

การทำ SEO เหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์

คือต้องมีการทดลองและสังเกตการ ผลที่ได้เป็นอย่างไรมาวิเคราะห์ ฉะนั้นผู้ที่ทำ SEO อยู่บ่อยๆ และถูกต้องตามหลักการก็จะทราบว่าสิ่งที่ทำจะถูกและจะได้อันดับอย่างไร จึงเป็นสาเหตุให้ทราบว่าเราอาศัยสถิติที่เราทดลองไปเป็นตัวชี้วัดในการทำ SEO.