เช็คเว็บไซต์ว่าติดอันดับเท่าไร อยู่หน้าไหน หลังจากทำSEO ไปแล้ว google.co.th(V2.0)


website: <--ไม่ต้องใส่ http://
keyword:

 
ผลลัพธ์ :