บรรยายการทำ SEO

เรามีบรรยายการทำ SEO ให้กับหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา

ผมบรรยายการทำ SEO ให้ฟรี
ใช่ครับอ่านหรือฟังไม่ผิด ผมจะรับบรรยายการทำ SEO ให้กับสถาบันการศึกษาให้ฟรีสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ สถาบันการศึกษาภาครัฐ

สำหรับภาคเอกชน หรือ มหาวิทยาลัยภาคเอกชน คิดค่าบรรยายการทำ SEO เหลือ 50% ของค่าบรรยายการทำ SEO ปกติ

เนื้อหาในการบรรยายเป็นเนื้อหาปกติไม่ได้ลดหย่อนลงไปจากเดิมถึงแม้จะบรรยายให้ฟรีหรือให้ส่วนลดไป เนื่องจากต้องการจะส่งให้เสริมให้จะให้มีผู้ทำ SEO ได้อย่างถูกต้องเป็นเป็นกำลังหลักในการทำ SEO เพื่อทำการตลาดออนไลน์โดยการทำ SEO
การทำ seo มีความคาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างสาขา IT และสาขาการตลาดที่จะต้องนำไปใช้ ผู้บรรยายจึงนำความรู้ทั้ง 2 สาขามารวมกันเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันจะได้นำไปใช้จริงเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่ว่าจะในฐานะนักทำ SEO หรือนักทำการตลาดออนไลน์ เมื่อจะนำการทำ SEO ไปประยุกต์ใช้เพื่อทำการตลาด

สนใจติดต่อสอบถามได้เลย

โทร 084-456-5817

line : purejit

Email: purejit@gmail.com